Çekirdeksiz Kuru Üzüm

Çekirdeksiz Kuru Üzüm Genel BakışThompsonOrganikNaturelAğartılmışÜrün Özellikleri Sultaniye üzümünün kökeni, latince adı Vitis Vinifera adlı çekirdeksiz kuru üzüm çeşidinden gelmektedir. Türkiye’nin batısında, Manisa’da yer alan geniş ve bereketli ovalarda yetiştirilen sultaniye üzümünün kendisine has bir karakteristik tadı, kokusu ve kurutma koşullarına…
Çekirdeksiz Kuru Üzüm
Genel BakışThompsonOrganikNaturelAğartılmışÜrün Özellikleri
Sultaniye üzümünün kökeni, latince adı Vitis Vinifera adlı çekirdeksiz kuru üzüm çeşidinden gelmektedir. Türkiye’nin batısında, Manisa’da yer alan geniş ve bereketli ovalarda yetiştirilen sultaniye üzümünün kendisine has bir karakteristik tadı, kokusu ve kurutma koşullarına bağlı olarak genelde kahverengi görüntüsü vardır.  Yüzbinlerce hektara yayılmış bu üretim alanlarında yetiştirilen üzümün %80’i ihraç edilmektedir ve başı da Avrupa ülkeleri çekmektedir.
Sultaniye üzümün sınıflandırılmasında iki farklı kriter rol oynar. Bunlar renk ve boydur. Rengine göre 5 farklı sultaniye üzümü sınıfı bulunmaktadır. Bunlar en koyudan en açığına doğru sırasıyla: 7 Numara, 8 Numara, 9 Numara, 10 Numara ve 11 Numara’dır. İkinci kriter olan boyut için de 100 gramdaki tane sayısına bakılır. Bunlar da en küçüğünden en büyüğüne doğru sırasıyla: Çok Küçük, Küçük, Orta, Standart ve Jumbo’dur.
Hasattan sonra, salkımları güneş altına sermeden önce, üzümler kurumanın hızını arttırmak için potasyum karbonat çözeltisine iyice bandırılır. Buna “bandırma işlemi” de denir.  “Thompson” sınıfındaki üzümler ise, bu bandırma işleminden ayrı tutulur ve güneş altında daha fazla kalırlar ve bir süre sonra hafif bir mor renge sahip olurlar.

uzm_thompson

Organik tarım kuralları çerçevesinde, çeşitli ilaçlardan ve kimyasallardan uzak tutularak üretimi yapılan sultaniye üzümlerdir. Hasattan sonra ürünler önce analize girer ve ancak kalıntı bulunmaması halinde sertifikalandırılırlar.

uzm_organik

Hasat zamanından sonra, kurutma işlemini hızlandırmak için salkımlar potasyum karbonat çözeltisine bandırılır ve güneş altına serilir. Kurutma aşaması, hava koşullarına bağlı olarak 7 – 20 gün arası sürer. Bu geleneksel yöntemle kurutulan ama rengi ağartılmayan üzümlere naturel ismi verilir.

No 7

Efes Tarım
7 Numaralı üzüm tipi en koyu renkli sultaniye üzümlerdir ve rengi ağartılamaz.

No 8

Efes Tarım
8 Numaralı üzüm tipinde çoğunluk koyu renkli sultaniye üzümlerdir ve rengi ağartılamaz.

No 9

Efes Tarım
9 Numaralı üzüm tipi en yaygın olan ren dağılımına sahiptir. Koyu renklerin oranı az, kahverengi renklerr çoğunluktadır. Az da olsa rengi ağartılabilir.

No 10

Efes Tarım
10 Numaralı üzüm tipinde çoğunluğu açık kahverengi ve açık sarı tonlu üzümler oluşturur. Rengi ağartılmak istendiğinde iyi sonuç alınabilir.

No 11

Efes Tarım
Üretimi kısıtlı olan 11 Numaralı üzüm tipinde çoğunluğu açık sarı tonlu üzümler oluşturur. Rengi ağartılmak istendiğinde en iyi sonucu bu sınıf verir.

Hasat zamanından sonra, kurutma işlemini hızlandırmak için salkımlar potasyum karbonat çözeltisine bandırılır ve güneş altına serilir. Kurutma aşaması, hava koşullarına bağlı olarak 7 – 20 gün arası sürer. Bu geleneksel yöntemle kurutulan ve sonra da rengi kükürtdioksit ile ağartılan üzümlere ağartılmış üzüm denir.

No 9

Efes Tarım
9 Numaralı üzüm tipi en yaygın olan ren dağılımına sahiptir. Koyu renklerin oranı az, kahverengi renklerr çoğunluktadır. Az da olsa rengi ağartılabilir.

No 10

Efes Tarım
10 Numaralı üzüm tipinde çoğunluğu açık kahverengi ve açık sarı tonlu üzümler oluşturur. Rengi ağartılmak istendiğinde iyi sonuç alınabilir.

No 11

Efes Tarım
Üretimi kısıtlı olan 11 Numaralı üzüm tipinde çoğunluğu açık sarı tonlu üzümler oluşturur. Rengi ağartılmak istendiğinde en iyi sonucu bu sınıf verir.

Efes Tarım

Efes Tarım

Efes Tarım